گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر اراک
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر اراک - یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱

برنامه نهایی در سایت آموزش به نشانی زیر

http://edu.iau-arak.ac.ir/list_mehman/list_ara.aspx

و نیز فایل ثبت نام خودتان ثبت شده سعی شده تلاقی امتحانی نباشد و حداکثر فاصله رعایت شود

نویسنده: گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر اراک - سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱

تاریخ امتحانات در سایت آموزش وارد شده  است لطفا به آنجا مراجعه کنید و از آن مطلع شوید در صورتی که مشکلی دارید با در دست داشتن برگه ثبت نام روزهای پنجشنبه و شنبه به گروه مراجعه کنید در غیر اینصورت ساعت و تاریخ امتحانها نهایی است حداکثر زمان مراجعه 30 آذر 91 است

لطفا به دوستان خود هم اطلاع دهید

نویسنده: گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر اراک - سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱

جمعه 10/9/91 دو گروه همسان تشکیل میشود شرکت در هر یک فرقی ندارد و یک مطلب تدریس میشود

گروه اول ساعت 8 تا 10:30 و

گروه دوم 10:30 تا 13

ساختمان آیت الله اراکی- لطفا به دوستان خود هم اطلاع دهید

نویسنده: گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر اراک - دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱

دانشجویانی که در ترم جاری  یعنی اول 91-92 با اینجانب سمینار دارند ساعت 10:30 تا 12 روز پنجشنبه 27/مهر به دفتر گروه مراجعه کنند و آدرس ایمیل خود را همراه داشته باشند 

 حسینی

نویسنده: گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر اراک - دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱

دانشجویانی که ترم گذشته با آقای دکتر رحمانی سمینار داشته اند روز چهار شنبه 26/مهر ساعت 13:30 به نام برده مراجعه کنند این تاریخ آخرین فرصت است

نویسنده: گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر اراک - پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱

با تغییر تاریخ امتحان پایان ترم معماری کامپیوتر پیشرفته مخالفت شد بنابراین

تاریخ امتحان مذکور طبق اعلام قبلی  ساعت 11 صبح 18/3/91

خواهد بود لطفا به دوستان خود هم اطلاع دهید

نویسنده: گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر اراک - دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱

تاریخ امتحان معماری کامپیوتر پیشرفته بنابر درخواست استاد و تعدادی از دانشجویان به 7/4/91 ساعت دوم منتقل شد اگر کسی اعتراض دارد تا 11/3/91 اطلاع دهد در غیر اینصورت عوض خواهد شد

نویسنده: گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر اراک - سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱

دانشجویانی که در نیمسال جاری سمینار  با مشخصه 1939 دارند حداکثر تا 4/2/91  فرصت دارند موضوع سمینار خود را اعلام کنند لطفا به دوستان خود هم اطلاع دهید

نویسنده: گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر اراک - دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱

آقای نبی شاهانی حداکثر تا شنبه 30/2/91 به آقای دکتر رحمانی بابت سمینار مراجعه کنند در غیر اینصورت عواقب کار به عهده وی است

نویسنده: گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر اراک - سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱

دانشجویانی که سمینار با آقای دکتر رحمانی دارند مشخصه 1934 چهارشنبه 20/2/91 ساعت 16 به ایشان در کلاس 806 مراجعه کنند

و دانشجویانی که مشخصه 1939 سمینار دارند  روز  پنجشنبه  21/2/90 صبح به اینجانب مراجعه کنند این دانشجویان باید حد اکثر تا 31/2/90 موضوع تحقیق خود را مشخص کنند در غیر اینصورت انصراف و ناتمام در نظر گرفته میشود 

مطالب قدیمی تر »
کدهای اضافی کاربر :